Електроніка – це галузь науки і техніки, що вивчає фізичні явища в напівпровідникових елементах, електричні характеристики та параметри напівпровідникових приладів, властивості пристроїв і систем, які побудовані на їх базі.
МО2.jpg
Машини та обладнання в агропромисловому комплексі
Дисципліна «Машини та  обладнання в АПК»  вивчає основні відомості про технологію, обладнання,  яке використовується в різних галузях сільськогосподарського виробництва для виробництва, переробки продукції рослинництва та тваринництва. 
Контрольні питання з дисципліни
РП МО.jpg

Робоча програма

навчальної дисципліни "Машини та обладнання

 в АПК"

РЗ ПР МО.jpg

Робочий зошит

для виконання практичних робіт  з дисципліни

"Машини та обладнання

 в АПК"

Практикум МО.jpg

Практикум 

для виконання практичних робіт  з дисципліни

"Машини та обладнання

 в АПК"

РЗ СР МО.jpg

Робочий зошит  

для виконання самостійних  робіт  з дисципліни

"Машини та обладнання

 в АПК"