Електроніка – це галузь науки і техніки, що вивчає фізичні явища в напівпровідникових елементах, електричні характеристики та параметри напівпровідникових приладів, властивості пристроїв і систем, які побудовані на їх базі.
ТЕА1.png
Теорія електричних апаратів
Електричний апарат - це електротехнічний пристрій, призначений для управління, регулювання та захисту електричних ланцюгів та машин, а також для  контролю  та  регулювання  різних  неелектричних процесів.
Метою вивчення дисципліни "Теорія електричних апаратів" є сформувати знання  будови, принципу дії, призначення та умов вибору електричних  апаратів та вміння вибирати, застосовувати електричні апарати, читати їх умовні позначення на електричних схемах, користуватися  технічною та довідковою літературою.
Роб п ТЕА.png

Робоча програма

навчальної дисципліни "Теорія електричних апаратів"

Роб з CР ТЕА.png

Робочий зошит

для виконання  самостійних робіт  з дисципліни

"Теорія електричних апаратів"

Практикум ТЕА.png

Практикум 

для виконання практичних робіт  з дисципліни

"Теорія електричних апаратів"

Навч п ТЕА.png

Навчальний посібник 

з дисципліни

"Теорія електричних апаратів"