Електроніка – це галузь науки і техніки, що вивчає фізичні явища в напівпровідникових елементах, електричні характеристики та параметри напівпровідникових приладів, властивості пристроїв і систем, які побудовані на їх базі.
Основи електроніки і мікросхемотехніки
Електроніка – це галузь науки і техніки, що вивчає фізичні явища в напівпровідникових елементах, електричні характеристики та параметри напівпровідникових приладів, властивості пристроїв і систем, які побудовані на їх базі.

Робоча програма

навчальної дисципліни Основи електроніки і мікросхемотехніки

Робочий зошит СР Основи електронік.jpg

Робочий зошит

для забезпечення самостійної роботи з дисципліни "Основи електроніки і мікросхемотехніки"

РЗ ЛПЗ Осн. електроніки.jpg

Робочий зошит

для виконання лабораторних і практичних  робіт 

з дисципліни "Основи електроніки і мікросхемотехніки"

Електронний посібник з навчальної дисципліни Основи електроніки і мікросхемотехніки